Menu Zavřeno

Rošty pro telata pogumované BawariaSoft

BawariaSoft – rošt s vlisovaným gumovým nášlapem pro telata

 • BawariaSoft je podlahové krytí pro vhodný a současně hospodárný chov dobytka.
 • BawariaSoft je optimální jako podlaha pro chození i ležení krav i telat.
 • BawariaSoft má vysoce estetický a trvanlivý gumový povrch, který je vyplněn kvalitním armovaným betonem.
 • BawariaSoft je díky své specilální konstrukci příjemný pro zvířata a při tom zaručuje maximální hospodárnost.
 • Navýšená cena oproti obyklým roštům se v krátké době zúročí dobrým zdravotním stavem zvířat a jejich vyšší výkonností.
 • Pevným spojením gumy a betonu je dosaženo extrémně vysokého hygienického statutu. Posunutí povrchu už není možné a odpadá tak náročná dodatečná montáž.

Při vývoji tohoto roštu bylo zhodnoceno více než 20 let zkušeností výrobce, a to nejen výrobců betonových roštů, ale i dodavatelů gum.
Firma Cattle Comfort vyvinula jedinečný způsob pokrytí betonových roštů speciální gumou, při zachování stávající pevnosti, nosnosti a životnosti roštů s maximálním komfortem pro chovaná zvířata.

Doložená trvanlivost 1.000.000 nášlapů – 250.000 nášlapů odpovídá testovacím požadavkům DLG (Deutche Landwirtschafts-Gesellschaft) – ani po této zátěži nevykazuje krytí žádné poškození.

Nášlapná plocha hraje důležitou roli pro správný chov dobytka, pohodu zvířat a tím i hospodárnost. Kluzký a tvrdý povrch může mít kromě zranění při pádu, také za následek bolestivá onemocnění paznehtů s následným ochrnutím a poruchami pohybu. Za pomoci BawariaSoft jsou tato nebezpečí značně redukována.

Díky excelentní izolační vlastnosti povrchu roštu (nedochází k prochládání zvířat) nepotřebují telata tolik energie k udržení optimální teploty. K tomu mají navíc telata větší jestotu nášlapu a tudíž méně střesu. Toto se pozitivně projevuje na váhovém přírůstku.

Další výhody:

 1. BawariaSoft zaručuje (podle testu DLG) hloubku protlaku paznehtu 2 mm. Tím je dosaženo maximální bezpečnosti nášlapu.
 2. Při chovu krav a telat je díky tepelně izolačnímu účinku gumy zřetelně lepší přírůstek váhy.
 3. Nosný okraj paznehtu je šetřen a je obrušován jen částečně a ne zcela, jako je tomu u pevných podlah. Tak je dosahováno vhodného rozložení tlaku, což podstatně přispívá ke snížení poškození paznehtu.
 4. Vysoká kvalita gumy – výlučně nová guma – nerecyklovaná.
 5. Velice dobrá elasticita při vysoké životnosti.
 6. Vysoká odolnost proti oděru.
 7. Lepší samočistící efekt z důvodu elasticity gumového povrchu.
 8. Pevné spojení betonu a gumy a tím odpadají další náklady na dodatečné montážní práce.
 9. Příčné nášlapy jsou přizpůsobeny délce kroku zvířat, následně je tím dosaženo pevného postoje.
 10. Zaoblené okraje mají radius cca. 2 mm!
 11. Šetří kopyta a klouby.
 12. Odolnost proti UV záření a ozónu odpovídá DIN 53509-1 stupeň 0.
 13. Snížené stárnutí vlivem okolního prostředí a povětrnostích vlivů – jsou tedy použitlené i venku.
 14. Rezistentní vůči tukům a olejům v krmivech.

Typ Délka (cm) Šířka (cm) Váha (kg/m²) Výška (cm) Štěrbina (cm) Nášlap (cm)
BS 100 100 50 180 12 3 9,5
BS 150 150 50 180 12 3 9,5
BS 160 160 50 180 12 3 9,5
BS 170 170 50 180 12 3 9,5
BS 180 180 50 180 12 3 9,5
BS 190 190 50 180 12 3 9,5
BS 200 200 50 180 12 3 9,5
BS 210 210 50 210 14 3 9,5
BS 220 220 50 210 14 3 9,5
BS 230 230 50 210 14 3 9,5
BS 240 240 50 210 14 3 9,5
BS 250 250 50 210 14 3 9,5
BS 260 260 50 210 14 3 9,5
BS 270 270 50 210 14 3 9,5
BS 280 280 50 210 14 3 9,5
BS 290 290 50 210 14 3 9,5
BS 300 300 50 210 14 3 9,5


Výrobkem je firma CATTLE COMFORT GmbH.